Totalentreprenad till renovering i Tyresö

Höja huset en våning. Tilläggsisolera undervåning. Inredning och stomkomplettering. Installationer.

Den här förfrågan lämnades våren 2021 i kategorin hantverkare/totalentreprenad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska genomföras
Tillbyggnad
Renovering
Övrigt (ange nedan)
Önskat startdatum
2022-04-04
Om bygglov finns
Nej, men inlämnat
Kommun
Tyresö

7 svar

7 företag svarade på jobbet: Vanadis Städ Service HB, Trimex AB, Tron AB, Ziges Bygg Aktiebolag, ByggArkitekter i Stockholm AB, Silvas Bygg AB, Sindi Bygger AB.