Fasadmålning, byte taknocksbrädor och plåtar etc. i Västerås

Byte taknocksbrädor och plåtar samt hängrännor. Vitmålning stuprör, fönsterfoder, knutbrädor och takfot Falurödfärgsmålning fasad. Husets fasadyta c:a 120m2 och i 1,5 plan.

Den här förfrågan lämnades sommaren 2021 i kategorin hantverkare/fasad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska utföras
Fasadmålning
Fasadrenovering
Antal våningar
1,5
Angiven fasadtyp
Trä
När ska arbetet utföras?
Helst denna sommar
Kommun
Västerås
Bild för uppdrag: Fasadmålning, byte taknocksbrädor och plåtar etc. i Västerås, helst i sommar

1 svar

Ett företag svarade på jobbet: TFG Bygg AB.