Infiltration till befintlig trekammarbrunn i Ängelholm

Infiltration till befintlig trekammarbrunn i Ängelholm

Hej. Vi ska anlägga infiltration till vår befintliga trekammarbrunn. Provgropen är gjord och tillstånd färdigt. Den firman vi tänkt anlita har plötsligt lagt ner och därför är detta för-arbete redan gjort. Jag bifogar en bild med tillståndet där förutsättningarna för arbetet. Där står även fabrikat och annat vi fått tillstånd att anlägga med (biomoduler).
Eftersom fall saknas behöver vi även pump. T-rör saknas också i brunnen och ska sättas dit.
Om hjälp med utgrävning eller schaktning behövs
Ja
Storlek på markytan
0

Vill du också få gratis offerter?

Den här förfrågan lämnades i kategorin markarbete i Ängelholm. Spara tid och låt företag kontakta dig istället. Få svar från våra anslutna företag.