Fälla, stubbfräsning och bortforsling av en ek i Trångsund

Fälla en ek sektionsvis som står cirka 1-2m från en elledning och 3-4m från en nygjuten husgrund. Eken är cirka 40-50cm i diameter och runt 15m hög. Inte helt frisk ek och således relativt gles med grenar. Önskar även pris på stubbfräsning av en björkstubbe. Arbetet måste vara klart före den 16 oktober.

Den här förfrågan lämnades hösten 2020 i kategorin trädgård/trädfällning

Behöver du också hjälp?
Det som ska utföras
Fälla träd
Stubbfräsning
Bortforsling
Kommun
Huddinge
Bild för uppdrag: Fälla, stubbfräsning och bortforsling av en ek i Huddinge,16/10