Markarbete av 400 kvm ytan i Bromma

När markförhållanden tillåter och det är snöfritt: 1. Anlägga trädgårdstrappa cirka 5 -7 steg, 2m breda steg, murbruk och granit kantsten 2. Anlägga en större planteringsbädd i betong, cirka 60cm hög, cirka 20m lång och 1-1,5m bred. 3. Fylla planteringsbädd med jord och plantera stor häck, cirka 20 m lång. 4. Kantarbeten gräsmatta/grusplan, ev. ny geoduk, nytt grus, kant i…

Den här förfrågan lämnades vintern 2021 i kategorin trädgård/markarbete

Behöver du också hjälp?
Storlek på markytan
400
Önskat startdatum
2021-03-15
Kommun
Stockholm

2 svar

2 företag svarade på jobbet: City Sten Service Sverige AB, EG MARK & BYGG.