Markarbete av 150 kvm samt trädgårdsarbete i Älvsjö

- Ta bort thujor cirka 15m (2m höga). - Ta bort asfalt cirka 6x4 m. - Ta bort stenplattor. - Bortfräsning av betongslipers (Järnstaket cirka 7m ska flyttas). Markarbete - Schaktning och markutjämning - cirka 150 m2. - Förberedelse av parkering (Asfalt). - Stenläggning 12x3m2 + gång 7x1m2. Finlir: - Förberedelse för plantering av ny häck. - Förberedelse för plantering av större träd.

Den här förfrågan lämnades våren 2022 i kategorin trädgård/markarbete

Behöver du också hjälp?
Storlek på markytan
150
Önskat startdatum
Inom 3 månader
Kommun
Stockholm
Bild för uppdrag: Markarbete av 150 kvm samt trädgårdsarbete i Stockholm, inom 3 månader

5 svar

5 företag svarade på jobbet: Stockholms ProfHands AB, A Konsulterna STOCKHOLM AB, Spodra For You AB, Elui AB, Stockholm Trädfällning & Stubbfräsning AB.