Totalentreprenad till renovering i Hallstavik

Renovering av äldre bryggstuga/ladugård Nedan följer en övergripande specifikation av förfrågan. Mer information återfinns i bifogade filer • Grundmurar åtgärdas där stenar lossnat eller saknas, låses med kilstenar. • Vid jordkällaren finns delar som fogats med cement, ersätts med hydrauliskt kalkbruk. Bakre del ovan mark med pågjutning som sparas. • Syllskador vid bryggstugan…

Den här förfrågan lämnades vintern 2021 i kategorin hantverkare/totalentreprenad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska genomföras
Renovering
Om bygglov finns
Nej, det behövs inte för detta bygge
Kommun
Norrtälje

3 svar

3 företag svarade på jobbet: H-G Elektronik AB, Robert Lindström Byggkonsult AB, Kolibri Allservice.

Företag som är intresserade av totalentreprenadsjobb i Norrtälje