Dräneringsarbete i Ängelholm, inom 2 veckor

Ledningar i marken intill husgrund som tar emot regnvatten ifrån taket (stuprännor) är föråldrade och behöver bytas ut då nästan alla skarvar öppnats. Det Är betingrör ifrån original år 64. Detta medför kraftigt läckage vid regn samt grus i ledningar som i sin tur gör stopp och fuktskador på husgrund. Ledningarna ligger på 1-2 meters djup. Vi vill gräva upp samtliga och byta ut…

Den här förfrågan lämnades hösten 2019 i kategorin trädgård/dränering

Behöver du också hjälp?
Uppdragets storlek
30-40 meter
Ange marktyp på grävområdet
Sand & Sten
Önskad projektstart
Inom 2 veckor
Kommun
Ängelholm