Rivning av hus i Höllviken

Vi ska riva vårt hus och önskar en offert på nedan: Huset är på 148 kvm och byggt 1973. Grund är platta på mark och konstruktionen är trästomme och träbjälklag med tegelfasad. Tak är tegelpannor, sadeltak. Vi kommer själva att ombesörja rivning av allt ytskick i huset. Anbudet omfattar därför rivning och deponi av ytterväggar, tak samt grunden. Vi önskar följande information i…

Den här förfrågan lämnades hösten 2020 i kategorin hantverkare/rivning

Behöver du också hjälp?
Önskad projektstart
Inom 2 månader
Vilken typ av material ska rivas och rensas bort?
Trä
Betong
Murbruk (sten, puts och tegel)
Kommun
Vellinge
Bild för uppdrag: Rivning av hus i Vellinge

3 svar

3 företag svarade på jobbet: Landwork Sweden AB, Bødker Entreprenad, Elias Eliassons måleri och bygg service.