Plantering och stenläggning i Svedala, 10/1

Plantering och stenläggning i Svedala, 10/1

OFFERTFÖRFRÅGAN mark-/trädgårdsarbete

Ny tomt omgiven av en thuja-häck (20-30 cm hög), planterad av byggfirman. Runt altanen finns gräsmatta, men på framsidan av huset (parhus) har ingen plantering ännu utförts.

1. Idag gräsbeklädd slänt c:a 45o lutning c:a 15 x 2 m i söderläge.
Önskas: plantering av 20-40 marktäckande buskar typ benved vintergrön.

2. Önskas: ngn form av stenlagd gång från biluppfart fram till altanen, c:a 5 lång, c:a 80 cm bred.

3. Önskas: mura upp en liten odlingsplats c:a 30-40 cm hög, 2 x 1 m.

4. På framsidan plantering av ett träd (klotlönn) och ytterligare ngr buskar/perenner. Resten av ytan täcks med singel/dekorsten, c:a 45 kvm.
Vad avser uppdraget?
Plantering
Stenläggning
Hur ofta arbete ska utföras
En gång
Önskat startdatum
2019-10-01

Vill du också få gratis offerter?

Den här förfrågan lämnades i kategorin Trädgårdsarbete i Svedala. Spara tid och låt företag kontakta dig istället. Få svar från våra anslutna företag.

Skapa förfrågan