Totalentreprenad till renovering i Mölndal

Renovering/ombyggnad av stenmur av natursten/sprängsten. Muren är drygt 3 m. Översyn av annan stenmur byggd för knappt 20 år sedan.

Den här förfrågan lämnades sommaren 2021 i kategorin hantverkare/totalentreprenad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska genomföras
Renovering
Övrigt (ange nedan)
Om bygglov finns
Nej, det behövs inte för detta bygge
Önskat startdatum
Inom 3 månader
Kommun
Mölndal

1 svar

Ett företag svarade på jobbet: Bygglösningar Norden AB.