Totalentreprenad till tillbyggnad i Lidingö

Altan, trätrappa, stenläggning och spalje. Vi söker en byggare för 3 projekt. 1) Bygga trappa på utsida av hus, 10x1 meter i sluttande plan. Arbetet innebär även att riva en gammal enkel stentrappa, samt stenlägga 4x0,7 m (plan yta). 2) Förlänga befintlig altan, ca 10 kvm, inkl underarbete. Samt riva en buxbom häck och bygga tillhörande staket, ca 4m x1,80m. 3) Byta ut en befintlig…

Den här förfrågan lämnades våren 2021 i kategorin hantverkare/totalentreprenad

Behöver du också hjälp?
Vad som ska genomföras
Tillbyggnad
Övrigt (ange nedan)
Om bygglov finns
Nej, det behövs inte för detta bygge
Kommun
Lidingö
Bild för uppdrag: Totalentreprenad till tillbyggnad i Lidingö

2 svar

2 företag svarade på jobbet: H-G Elektronik AB, Everservice AB.