Markarbete av ca 100 kvm ytan i Djursholm

Uppställningsplats för fordon, breddad infart, med stenstolpar om cirka 100 kvm. Befintlig grusplan finns men behöver förstoras. En del av gräsmatta behöver användas, utjämning och schaktning behövs. Nytt bärlager, slitlager samt sten alt grusbeläggning. Två ladd-stolpar, belysning, avfallshantering mot gatan mm.

Den här förfrågan lämnades sommaren 2021 i kategorin trädgård/markarbete

Behöver du också hjälp?
Storlek på markytan
ca: 100 kvm
Önskat startdatum
Inom 3 månader
Kommun
Danderyd
Bild för uppdrag: Markarbete av ca 100 kvm ytan i Danderyd, inom 3 månader

4 svar

4 företag svarade på jobbet: Chakari Mark & Bygg AB, A Konsulterna STOCKHOLM AB, HFD AB, Fastwind Entreprenad AB.