Arkitekter i Järfälla

Ta alltid hjälp av en arkitekt när du ska bygga nytt hus, planera en omgivning eller dekorera om huset. Arkitekter kan konsten att utveckla idéer. Dessutom har de ett praktiskt handlag för konstruktion. Det är en god investering att anlita en arkitekt!

Skapa förfrågan

Förfrågningar som liknar arkitekter i Järfälla

Alla förfrågningar

Arkitekter

Ett arkitektjobb är en blandning av kreativitet, ideologier, tillvägagångssätt och hur det ska utföras praktiskt. En arkitekt gör många saker innan ett hus står upp. Det rör sig om klarläggning av upplägg, design och projektering. En arkitekt måste bland annat ha koll på solförhållanden, marktyp och bullernivå från exempelvis närliggande bilväg. Arkitekten ska även kunna diskutera med kunden hur hög kostnaden ska ligga på. Det är inte bara ordinär arkitektur, utan arkitekturen fungerar på olika nivåer. Arkitektur rör sig även om utformad av skolor, sjukhus, kyrkor med flera. Många gånger arbetar arkitekter tillsammans med varandra.

Arkitekten måste veta och vara väl insatt i så mycket som möjligt om vad för arkitekthus denne ska jobba med och behöver därför en grundlig beskrivning. Sedan sänder arkitekten en offert till kunden för att sedan båda parter bestämmer sig för ett möte, oftast på arkitektkontoret. Kunden tar med sig så mycket material det går i form av bilder, anteckningar, skisser med mera. Arkitekt och kund diskuterar hur jobbet ska genomföras och vad för arkitekthus det ska bli.

För att hitta det arkitekthus du söker i Järfälla, skicka en förfrågan här på ServiceFinder.

Järfälla

I Järfälla kommun finns det ungefär 66000 i invånarantal. För den som önskar sporta, finns många olika träningsmöjligheter för detta i kommunen. Önskar man bada, golfa, spela fotboll eller åka slalom, finns möjlighet för det och mycket annat. Den största arbetsgivaren i Järfälla är den egna kommunen med ungefär 3500 anställda. Det finns många småföretagare i kommunen, varav enmansföretagarna är 60 % och 85 % av dessa har färre än 10 anställda.